Atam Dedem Kanunu Kanunname-i Al-i Osman kitabı Tarihçilik alanında birçok çalışmaları bulunan ve Türk Tarih Kurumu şeref üyesi olan Prof. Dr. Abdülkadir Özcan tarafından kaleme alınmıştır. Kitap 2017 tarihinde Kronik kitap yayınevinden çıkmıştır. 128 sayfa olarak okuyucuya sunulan kitap, Fatih Sultan Mehmet’in döneminde hazırlanan Kanunname-i Ali Osman konusunu akademik bir anlatım biçimiyle ele almıştır. Kitap genel olarak iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümünün sayfa numaraları roma rakamları ile belirtilmiş ve bu bölümde kanunla ilgili olan ikilemler, tartışmalar, kaynakların güvenirliği ve kardeş katli meselesine akademik metodla bakılmıştır. İkinci bölümde ise, Kanunname-i Ali Osman’ın Türkçe yazılmış orjinal bölümü, latin rakamları ile numaralandırılmıştır. Kitabın son kısmında ise “Lügatçe” isimli eserin içerisine geçen eski Türkçe kelimelerin açıklamasına yer verilmiştir. 
Eser yazım dili açısından akademik olarak ele alındığı için eski Türkçe kelime bakımından zengindir. Bu bağlamda okuma açısından her kesimi kucaklayan bir kitap olacağını söylemek mümkün değildir. Özellikle lise ve daha alt düzeydeki bireylere hitap etmediği görülmektedir. Ancak akademik alt yapısı bulunmayan ve bu konuya merak duyan her okuyucu kitabın sonunda yer alan Lügatçe bölümünden yararlanarak Kanunname-i Ali Osman’ın içeriği hakkında ve Osmanlı devlet yönetimi hakkında bilgileri kendi düşünce kütüphanesine pek rahat koyabilir. 
Kitabın tüm bölümlerinde geniş bir kaynakça ve atıf listesi yer almaktadır. Bu nedenle kitapta geçen birçok ikilemli tarih tartışması ve özellikle “Kardeş Katli” konusundaki tartışmalar derin ve titiz bir atıf sistemi ile okuyucuya sunulmuştur. Kitabın sonunda yer alan Tıpkıbasım Kanuname-i Ali Osman metinleri ise eserin kendi alanında değerini artırmaktadır. Bu doğrultuda genel olarak kitab referans kaynağı olarak ele alınabilir ve günümüze kadar tartışılan Kanuname-i Ali Osman konusunda okuyuculara rehber olabilir. 

Kitabın Olumlu Yönleri

  • Eser, akademik bir dil ve metodla yazıldığı için inandırıcılığı ve konu hakkında merak duyanların ulaşabileceği bibliyografya bölümü ile okuyucuya rehber konumundadırç
  • Günümüze kadar tarihçiler tarafından Kanuname-i Ali Osman üzerindeki tartışmalar ve özellikle kardeş katli konusundaki çelişkiler net biçimde ortaya konulmuş ve kaynaklara yol gösterilmiştir.
  • Tarih alanında ve Osmanlı yönetimi konusunda yazılan ilk eser olması yönünden Kanuname-i Ali Osman’ı konu alan bu kitap tarihe meraklı okuyucular için kütüphanede yer alması gereken güzel bir eser olarak değerlendirilebilir.
  • Kitapta bazı yerlerde okuyucuda merak uyandırarak tarih soruları için araştırmaya sevk etmiştir.

Kitabın Olumsuz Yönleri

  • Yazım dili açısından akademik olan eserin her kesime hitap etmeyeceği söylenebilir.

Bir tarih uzmanının bu konuda bir eser ortaya koyması ve tarih metodu ile okuyucuya sunulan bu eser son derece kıymetlidir. Ancak tarihçilerin bu tarz konuları lise ve diğer kesimlerdeki okuyucuları da içine çekecek dilde ve tarih gerçekliği ile yazılması bize bu alandaki eksikliği göstermektedir. Bu doğrultuda tarih ve sosyal bilgiler eğitimcilerinin akademinin ağdalı dili dışında popüler tarih diye adlandırılan kategorilerde bu işi ehli ile yaparak tüm toplumu hedef alacak eseler ortaya koyması önereceğimiz bir diğer konudur. 
Kendi kategorisinde 10 üzerinden 9 verebileceğim bir eser olmuş.
Okuma süresi:Akademisyen ve Tarih Eğitimcileri için 2 – 3 saat Büyükler için: 5 – 6 saat 

Paylaştığım kitaplara instagramdan #ugurcakirkitapligi tag’inden ulaşabilirsiniz. 
Bu Kitap Doğrultusunda Okumak İçin Önerdiğim Kitaplar:

- Eserin içindeki kaynakça ve atıflar ksmından yararlanılarak diğer tarih 
kaynaklarına ulaşılabilir.
(Visited 25 times, 1 visits today)

Leave A Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir